top of page

特殊膠膜

( New Product Coming on 2017 !New Product Coming on 2021 !New Product Coming on 2021 !)

熱轉印膜

特性:
● 適用於數碼印刷, 以及大型噴畫機列印            
● 只適用油性 or 環保型油性 墨水            
● 印後布料可維持柔軟 ,彈性回覆性佳,強韌            
● 可轉貼布類(含棉布)與合成皮            
● 可耐水性            
● 利用電腦割字用轉貼膜定位後熱壓轉印。            
● 熱轉條件: 130℃~150℃ 加壓約 20-30秒 壓力:3kg/cm2
 

規格: 厚度: 0.06~0.07mm             
寬幅: 1m 或0.5m              
長度: 30 m/ roll

bottom of page